slide1 slide slide slide slide slide
โปรแกรมทัวร์มาใหม่
มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-สะพานมังกร วันที่สอง ฮอยอัน-- หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-เมื..
12,900 บาท
มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ เว้ ดานังฮอยอัน4 วัน 3 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – เว้ – พระราชวังเว้ – 1ตลาด Dong Ba – 1ลงเรือมังกรล่องแม่นํ้าหอม วั..
11,900 บาท
เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - พระราชวังหลวง - 2ตลาด Dong Ba - ลงเรือมังกรล่องแม่นํ้าหอม วันที่สอง..
13,900 บาท
เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์4 วัน 3 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้- พระราชวังหลวง - 2ตลาดDong Ba–ลงเรือมังกรล่องแม่นํ้าหอม วันที่สอง เจด..
13,900 บาท
มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานังฮอยอัน4 วัน 3 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-1ตลาด Dong Ba-1ลงเรือมังกรล่องแม่นํ้าหอม วันที่สอง เจ..
13,900 บาท
เวียดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ดาลัท 4 วัน 3 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม วันที่สอง ฟานเทียด(..
11,900 บาท
เวียดนามกลาง เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-1ตลาด Dong Ba-1ลงเรือมังกรล่องแม่นํ้าหอม วันที่สอง เจ..
12,900 บาท
มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้าน..
11,900 บาท
เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้า วันที่สอง ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้าตกส..
9,999 บาท
เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง วั..
9,900 บาท
เวียดนาม ดาลัท 3 วัน 2 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-นํ้าตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด วันที่สอง นั่ง..
8,900 บาท
เวียดนาม ดาลัท3 วัน 2 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-นํ้าตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด วันที่สอง นั่ง..
8,900 บาท
เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5 วัน 4 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-นํ้าตกสีเงิน-ตลาดซาปา วันที่สอง ซาปา-เขาฮาม..
13,900 บาท
เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5 วัน 4 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-นํ้าตกสีเงิน-ตลาดซาปา วันที่สอง ซาปา-เขาฮาม..
14,900 บาท
เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงก์ 4 วัน 3 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา วันที่สอง ซาปา-ชมหมู่..
11,900 บาท
ตุรกี 10 วัน 7 คืน
-เที่ยวไม่ย้อนเส้นทางเข้าอังการ่า – ออกอีสตันบูล -เที่ยวทั้งที !! ต้องมีเมืองทรอย และอัลทาเลีย...ริ..
31,900 บาท
HOLIDAYS & NEW YEAR TURKEY 9D6N
จุดเด่น • พัก ระดับ 4-5 ดาว บินตรง • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีนํ้าเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • ชมค..
32,900 บาท
ตุรกี 8 วัน 5 คืน
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ •บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล) วันที่สอง ตุรกี •สนามบินอิสตันบูล• ช..
31,900 บาท
สายบุญไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – เถาหยวน วันที่สอง เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – ..
15,555 บาท
ไต้หวัน สุดเพลิน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา • ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ และซีเหมิน..
13,888 บาท